Languages

  • Srpski
  • English
GRAĐEVINSKI
MATERIJALI I KONSTRUKCIJE
ČASOPIS ZA ISTRAŽIVANJA U OBLASTI MATERIJALA I KONSTRUKCIJA

 

Naslovna

 

  Godina: 2019
  Broj: 2
  Strana: 78
  UDK: 06.055.2:62-03+620.1+624.001.5(497.1)=861
  ISSN 2217-8139 (Print) 
  ISSN 2334-0229 (Online)

 

 

 

Objavljeni Naučni Radovi

VEROVATNOĆA I DETERMINIZAM U UPRAVLJANJU MOSTOVIMA

Bojidar Yanev, Dr. Sc., P. E., Adjunct Professor |

NELINEARNA SEIZMIČKA ANALIZA AB OKVIRNIH KONSTRUKCIJA SA ZIDNOM ISPUNOM

Dipl. Eng. Emin Mahmud, PhD Student |
Prof. Dr. Eng. Zdravko Bonev |
Assoc. Prof. Dr. Eng. Emad Abdulahad |

POREĐENJE PONAŠANJA TANKIH CILINDRIČNIH I KONUSNIH LJUSKI OD UGLJENIČNOG I NERĐAJUĆEG ČELIKA

Kristina Kostadinović Vranešević, mast. inž. građ |
Nina Gluhović, mast. inž. građ |
Jelena Dobrić, dr, docent |
Milan Spremić, dr, docent |

ISPITIVANJE INTEGRITETA I NOSIVOSTI ŠIPOVA: METODOLOGIJA I KLASIFIKACIJA

dr Mladen Ćosić |
mr Kristina Božić-Tomić |
dr Nenad Šušić |

FLEKSIONO IZVIJANJE NAKNADNO TERMIČKI OBRAĐENIH I HLADNOOBLIKOVANIH STUBOVA ELIPSASTOG POPREČNOG PRESEKA: NUMERIČKA UPOREDNA ANALIZA

docent dr Jelena Dobrić, dipl. građ. inž. |
profesor dr Zlatko Marković, dipl. građ. inž. |
Isidora Jakovljević, master inž.građ. |

INTERAKTIVNI ALGORITAM ZA GEOMETRIJSKO MODELIRANJE DVOJNO ZAKRIVLJENIH BRANA

Viktor Hristovski, Professor |
Alen Harapin, Profesor |

Sponzori časopisa