Languages

  • Srpski
  • English
GRAĐEVINSKI
MATERIJALI I KONSTRUKCIJE
ČASOPIS ZA ISTRAŽIVANJA U OBLASTI MATERIJALA I KONSTRUKCIJA

 

NUMERIČKO I EKSPERIMENTALNO ODREĐIVANJE OPTEREĆENJA KOJE VETAR VRŠI NA SKLOPOVE FOTONAPONSKE PLOČE

Abstract: 

Rad predstavlja prikaz aerodinamičke studije na sklopovima solarnih ploča i određivanje opterećenja koje vetar vrši na njih. U prvom delu istraživanje je obavljeno računarskom simulacijom protoka vetra oko predloženog pravougaonog sklopa u odnosu 1:1 primenom programa FLUENT ANSYS. Nakon toga predstavljena su eksperimentalna merenja iz aerodinamičkog tunela sa graničnim slojem (BLWT) u Bratislavi. Cilj je bio da se odredi maksimalni pritisak i usisno opterećenje vetra na svakom nizu panela iz svakog pravca duvanja vetra. Eksperimentalno dobijene ukupne vrednosti za koeficijent pritiska upoređene su sa vrednostima dobijenim iz računarske simulacije i procedurama iz standarda STN EN 1991-1-4. Može se videti da su unutrašnji paneli znatno manje opterećeni od onoga kako je u standardu definisano. Paneli smešteni na bočnim stranama ili po ivici znatno su više opterećeni od onoga kako je u standardu definisano. Frontalni paneli su takođe manje opterećeni delovanjem vetra nego što standard definiše.

 

Article status: 
Published
Journal number: 
2020-04

Authors

Oľga Hubová, Associate Professor - Slovak University of Technology, Department of Structural Mechanics, 810 05 Bratislava
Michal Franek, Assistant Professor - Slovak University of Technology, Department of Building Construction, 810 05 Bratislava
Marek Macák, Assistant Professor - Slovak University of Technology, Department of Mathematics and Descriptive Geometry, 810 05 Bratislava

Sponzori časopisa